تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و ارزش افزوده

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی :

 • در خواست کتبی شخص

 • فتوکپی پروانه کسب

 • فتوکپی کامل صفحات شناسنامه

 • فیش پرداختی به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران

 • تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی

 • عکس ۲*۳ متقاضی ( سه قطعه )

 • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد)

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی  :

 • کپی روزنامه رسمی تاسیس

 • کپی شرکتنامه و تقاضانامه(مسئولیت محدود)

 • اصل فیش واریزی دو در هزار سرمایه شرکت یا موسسه

 • کپی پیش آگهی تغییرات

 • کپی اظهارنامه (سهامی خاص)

 • کپی روزنامه رسمی تغییرات

 • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای هیأت مدیره

 • اصل و کپی قبوض تلفن و برق محل شرکت یا موسسه

 • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت با کد رهگیری

 • کپی پیش آگهی تاسیس

 • کپی اساسنامه شرکت

 • کپی تقاضانامه (موسسات)

 • اصل گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی

 • وکالت نامه به نام نماینده در دفترخانه اسناد رسمی

چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ثبت سامان می باشد طراحی شده توسط دارت