3. بدست آوردن شماره مالیاتی فدرال:

کارفرمایان ، شرکا و شرکت ها و دیگر شاخه های سازمانی احتیاج به شماره ی کارفرمایی دارند (EIN). و باید آن را از خدمات درامد داخلی ایالات متحده دریافت کنند . به این شماره ، شماره مالیاتی نیز گفته می شود. وجود شماره مالیاتی برای تشخیص هویت شرکت لازم است . معمولا اکثر تجارت ها یا شرکت ها احتیاج به این شماره دارند . راههای زیادی برای به دست آوردن شماره مالیاتی وجود دارد مانند پر کردن فرم های اینترنتی .این خدمات مجانی هستند و توست موسسات درامد داخلی انجام می شوند . شما باید در لزوم  برای دریافت شماره ایالتی اقدام کنید .

ثبت شرکت :

دی بی ای ، نام مستعار و نام ساختگی به عنوان مرجع نام گذاری قانونی شرکت استفاده می شوند.

به صورت پیش فرض نام شرکت ، نام شخص یا سازمان موسس آن شرکت می باشد. اگر شما مالک منحصر به فرد شرکت باشید ،نام قانونی شرکت نام کامل شما خواهد بود . گرچه اگر تجارت به صورت شراکتی باشد ، نام شرکت ،نام توافقی در قرار داد و یا نام خانوادگی شرکا خواهد بود .نام قانونی نامی است که برای شرکتهای با مسئولیت محدود در دولت ایالت ثبت میشود .

جگونه یک تجارت شرکت در ایالات متحده راه اندازی کنیم ( بخش اول)

ثبت شرکت در ایالات متحده :

مقاله ی ذیل خلاصه ای با جزئیات از موانع اداری و قانونی را شامل میشود که یک تاجر و یا یک موسس شرکت برای ثبت شرکت جدید در ایالات متحده ، با آن مواجه است. چهارچوب این مقاله پیرامون روند ثبت شرکت تجاری یا صنعتی با 50 کارمند و سرمایه ی 10 برابر درامد سرانه (جی ان وای) میباشد.

معاملات تجاری و غیرتجاری

طبق ماده 2 قانون تجارت، معاملات تجاری به شرح زیر است:

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی :

شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قوانین پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:

1. صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب و بازرسان

2. اساسنامه مصوب مجمع عمومی

ارکان اتحادیه تعاونی ( بخش اول ) :

ارکان اتحادیه تعاونی شامل موارد زیر است:

1.مجمع عمومی

2.هیات مدیره

3. هیات بازرسی

مجمع عمومی موسس  در ثبت شرکتها :

طبق ماده 17 قانون تجارت، مجمع عمومی موسس در ثبت شرکت ها  با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و مشورت درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن ،  اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند و نیز مجمع عمومی موسس در ثبت شرکت ها روزنامه کثیر الانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد ، تعیین خواهد نمود.

نحوه اداره شرکتهای سهامی خاص در ثبت شرکت ها :

طبق ماده 107 قانون تجارت، در ثبت شرکت ها ، شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر (5 نفر ) کمتر باشد. و طبق ماده 110 قانون تجارت، اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود.

در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

وظایف هیات مدیره در ثبت شرکتها (بخش دوم) :

 

4.ممنوعیت معامله با شرکت

طبق ماده 129 قانون تجارت، اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شکرت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رای نخواهد داشت.

وظایف هیات مدیره در ثبت شرکتها (بخش اول) :

1.- دعوت اعضا

طبق ماده 120 قانون تجارت، رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیات مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت آنها می‌باشد دعوت نماید.

2.تنظیم صورتجلسه

ابطال ثبت علامت تجاری یا برند :

ماده 147- ابطال ثبت علامت مطابق مواد 41 و 43 قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون و با تقدیم دادخواست به عمل می¬آید.

دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد:

1.اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی در ثبت شرکتهای تعاونی به شرح زیر است :

1- انتخاب هیات مدیره و بازرس در ثبت شرکت تعاونی (بازرسان).

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان، گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه و سایر گزارش‌های مالی هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس (بازرسان).

3- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام‌های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره.

مجامع عمومی در ثبت شرکتهای تعاونی به دو صورت تشکیل می‌گردد :

الف- مجمع عمومی عادی

ب- مجمع عمومی فوق العاده

تبصره 1- کلیه اعضای تعاونی در ثبت شرکت تعاونی می‌توانند در مجامع عمومی حضور یابند و هر عضو حاضر صرف نظر از تعداد سهامی که داراست فقط حق یک رای دارد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی در ثبت شرکتهای تعاونی به شرح زیر است :

1- انتخاب هیات مدیره و بازرس در ثبت شرکت تعاونی (بازرسان).

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان، گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه و سایر گزارش‌های مالی هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس (بازرسان).

انواع موسسات:

طبق ماده 584 قانون تجارت، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس می‌شوند از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. مانند موسسات حسابرسی و حسابداری و خدمات مالی و موسسه‌های حقوقی و مشاوره‌ای و موسسات خیریه و موسسه آموزشی و سایر موارد.

موسسات به دو دسته تقسیم می‌شوند:

ادعای حق تقدم در تنظیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری

در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت علامت تجاری یا برند بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نماید، این بند تکمیل گردد.

توجه 1: بر طبق ماده 9 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری متقاضی میتواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیهای، حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را درخواست نماید، حق تقدم میتواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقهای یا بینالمللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.

توصیف و تعیین اجزا علامت در تنظیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری

متقاضی باید علامت تجاری یا برند مورد درخواست را به تفصیل تشریح نماید و اجزا آن را توصیف کند.

توجه: در کادر تعیین شده باید نمونهای از علامت به صورت کامل و واضح (حداکثر 10 × 10 سانتیمتر) الصاق گردد.

  1. حروف مشخص: در صورتی که علامت مورد درخواست مشتمل بر حروف خاص باشد باید این حروف کاملا تعیین و توصیف گردد.

  2. در صورتی که علامت مشتمل بر کلماتی غیرفارسی باشد باید آوانویسی گردد: تلفظ کلمه به فارسی و ترجمه آن در این قسمت قید گردد.

ذکر علامت جمعی درتنظیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری

در صورتی که ثبت علامت تجاری یا برند جمعی مورد درخواست باشد این قسمت تکمیل گردد.

تعریف علامت جمعی: یک علامت تجاری جمعی علامتی است که استفاده از آن تنها برای اعضای یک نهاد جمعی اجازه داده شده است. چنین نمادی میتواند یک اتحادیه یا یک شرکت تعاونی تشکیل شده از سازندگان، تولیدکنندگان یا تجار باشد. علامت جمعی متعلق به اتحادیهای است که به صورت انحصاری به اعضای خود حق استفاده از آن را اعطا میکند.

زمینههای فعالیت برای ثبت شرکت های خارجی (بخش اول)

1- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدماتدر ثبت شرکت خارجی

در صورتی که شرکتهای خارجی اقدام به فروش کالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بنمایند، برای ارائه خدمات بعد از فروش (گارانتی- وارانتی) میتوانند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را بنمایند.

2- انجام عملیات اجرائی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی در ثبت شرکتها منعقد میشود.

زمینههای فعالیت برای ثبت شرکت های خارجی (بخش دوم)

 

4- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث

درمواردی که شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور صنعتی، فنی، عمرانی و غیره در کشورهای ثالث انتخاب شده و جهت انجام امور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ارائه مدارک لازم میتوانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

زیر مجموعه ها

درباره ثبت شرکت سامان

موسسه  ثبت شرکت سامان از سال 1378 فعالیت خود را درزمینه خدمات اداری و مشاوره های مالی و صنعتی آغاز نمود .

این موسسه همواره تلاش نموده است تا مشاوری امین برای شرکتها ، موسسات و بنگاههای اقتصادی باشد . از اینکه توانسته ایم به بیش از 8000 سازمان خدمات مشاوره ای ،اداری ، مالی ، صنعتی و مهندسی و تبلیغاتی ارائه کنیم به خود می بالیم .

دریافت گواهینامه های ایزو 9001 در راستای خدمات با کیفیت ،ایزو10002 در راستای پاسخگویی به شکایت مشتری(تکریم ارباب رجوع) و ایزو 10004 در راستای رضایتمندی مشتری از کشور انگلستان موید همین مطلب است.

امید است بتوانیم گامی هر چند کوچک در جهت رشد و اعتلای مجموعه شما و نهایتا ایران عزیزمان برداریم . این موسسه آمادگی خود را جهت انجام کلیه امور ثبتی ، اداری ، مالی ، مهندسی و تبلیغاتی اعلام می دارد .

 

راه های تماس با ثبت شرکت سامان

  • آدرس ایمیل  : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • شماره تماس  :22886078-۰۲۱      22890120-021

  • آدرس :  تهران , خیابان شریعتی , بالاتر از مترو شریعتی  , برج نگین ظفر , طبقه 5 , واحد F شمالی

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ثبت سامان می باشد طراحی شده توسط دارت